Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) informuje się, że

 

w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00

 

zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego na terenie miasta Barlinek.

Czas trwania treningu: ciągły dźwięk syreny przez trzy minuty (oznaczający odwołanie alarmu).

Celem treningu jest uczczenie 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

  Burmistrz Barlinka

 /-/ Dariusz Zieliński