Urząd Stanu Cywilnego w Barlinku (dowody osobiste) zawiadamia, że Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA poinformowała, że z dniem 19 lipca 2021r. zgodnie z art.10 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wszedł w życie art.5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosków w formie dokumentu elektronicznego było możliwe do dnia 26 lipca 2021r.Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone. Stosowna informacja w tym zakresie została już zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje "Uzyskaj dowód osobisty."

W związku z powyższym wnioski złożone drogą elektroniczną nie będą akceptowane.