Logo rewitalizacji

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023